Otwartych zamówień:
0
Towarów w Koszyku:
0
Kwota zamówień:
0 zł
Jesteś: Branża: Kategoria:

Odszkodowania

- usługi (18)
Strona: 1 2

Dochodzenie odszkodowania od TU

Dochodzenie odszkodowania od TU
Cena: 12% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Występowanie w imieniu klienta w jego sprawie o odszkodowanie za szkodę rzeczową do TU

Odszkodowania po wypadkach

Odszkodowania po wypadkach
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Zostałeś poszkodowany jako:kierowca,pasażer,rowerzysta lub pieszy?
W efekcie nastąpiła:
*śmierć poszkodowanego
*uszkodzenie ciała
*rozstrój zdrowia
*utrata,zniszczenie,uszkodzenie mienia
Skontaktuj się z nami.My wyliczymy należne ods

Odszkodowania za wypadki w pracy

Odszkodowania za wypadki w pracy
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy gdy występują jednocześnie wszystkie 4 czynniki z definicji wypadku:*nagłość zdarzenia,*przyczyna zewnętrzna,*skutki na zdrowiu pracownika,*związek z pracą.
Przykłady zdarzeń:
• Przeci

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Błąd medyczny powstaje na skutek zaniedbań,
niedołożenia należytej staranności,zaniechań,
postępowania niezgodnego z zasadami sztuki.
Do odpowiedzialności potrzeba spełnienia łącznie 4
przesłanek:
*wystąpiło uchybienie(czyli bł

Odszkodowanie za wypadki na chodnikach

Odszkodowanie za wypadki na chodnikach
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Dotyczy odszkodowania za poślizgnięcie,potknięcie,o
niezabezpieczony lub uszkodzony chodnik.Każda droga,
chodnik ma swego zarządcę. On ponosi winę za szkodę.
Odszkodowanie należy się z polisy OC.

Odszkodowania za szkody rzeczowe

Odszkodowania za szkody rzeczowe
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: SZKODA CAŁKOWITA-pojazd uległ zniszczeniu tak,że nie
nadaje się do naprawy lub jej koszt przekroczyłby
wartość samochodu przed wypadkiem.
SZKODA CZĘŚCIOWA-uszkodzony pojazd nadaje się do
naprawy,a jej koszt nie przekracza jego wartośc

Odszkodowania za szkody osobowe

Odszkodowania za szkody osobowe
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Dotyczy roszczeń z OC sprawcy dla osób,które w wypadku doznały obrażeń ciała-świadczenie wypłacane poszkodowanemu.Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć,
odszkodowanie należy się jego osobom bliskim.
Najbardziej istotne jest posiadanie

Odszkodowania dla kierowcy

Odszkodowania dla kierowcy
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Każdy kto nie spowodował wypadku a jest w nim poszkodowany ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy.
Jeżeli sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia wówczas roszczenie wypłacane jest przez Ubezpieczeniowy Fundu

Odszkodowanie dla pasażera

Odszkodowanie dla pasażera
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Każdy pasażer pojazdu,jeśli doznał szkody ma prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Może dotyczyć to również pasażerów pojazdu sprawcy wypadku(bez przyczynienia).Za pasażera uznaje się osobę która nie ma bezpośredniego wpływu
na kierow

Odszkodowanie dla rowerzysty

Odszkodowanie dla rowerzysty
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Jeżeli jako rowerzysta zostałeś potrącony przez samochód.Nie z własnej winy doznałeś szkód(osobowych
i rzeczowych). Należy Ci się odszkodowanie, które wypłacane jest z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku.Jeżeli sprawca ma nieubezp

Odszkodowanie dla motocyklisty

Odszkodowanie dla motocyklisty
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Motocykliście, który uległ wypadkowi nie z własnej winy,doznał przy tym obrażeń fizycznych, szkód materialnych należy się odszkodowanie. Wypłacane jest ono z OC sprawcy wypadku.
W sytuacji gdy sprawca nie ma ubezpieczonego pojazdu lub zb

Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie

Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie
Cena: 15% wartości usługi
Jednostka za: wykonaną usługę

Opis: Obligatoryjne ubezpieczenie OC obowiązuję gosp. rolne powyżej 1h.Ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko
rolnika,ale również osoby będące z nim w gosp.rolnym
oraz inne pracujące w nim osoby(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia). Ubezpi
Strona: 1 2

Dodaj nas do