Otwartych zamówień:
0
Towarów w Koszyku:
0
Kwota zamówień:
0 zł

Odszkodowania za szkody osobowe

15.00% wartości usługi

Cena za: wykonaną usługę

Oferta firmy: Biuro Odszkodowań
Lokalizacja firmy: Toruń
Adres firmy: ul. Kozacka 60
Telefon kontaktowy: 796109412
Telefon komórkowy:  604610984
Miejsce wykonywania usługi: W całym kraju

Rodzaj usługi: Kontrakt - Klient zamawia, Firma potwierdza
Firma może wystawić na tą usługę fakturę VAT
Tę ofertę oglądano: 943 razy

Opis: Dotyczy roszczeń z OC sprawcy dla osób,które w wypadku doznały obrażeń ciała-świadczenie wypłacane poszkodowanemu.Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć,
odszkodowanie należy się jego osobom bliskim.
Najbardziej istotne jest posiadanie wszelkich dowodów świadczących o wysokości i zasadności
przysługującego odszkodowania:
*pełna dokumentacja medyczna
*koszty leczenia i rehabilitacji
*koszty dojazdów związane z w/w
*dokumenty o dochodach
*info.o trybie życia przed wypadkiem

Opis usługi Firmy: Szkody osobowe to:
*uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju
zdrowia
*śmierć poszkodowanego
*umyślne naruszenie dóbr osobistych
*zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe
Poszkodowany ma prawo zażądać z góry
pokrycia kosztów leczenia.
Po śmierci poszkodowanego przysługuje
roszczenie o:
*zwrot kosztów leczenia i pogrzebu
*rentę
*jednorazowe odszkodowanie(pogorszenie
sytuacji życiowej)

Wymagania Firmy: Nie pobieramy żadnych OPŁAT WSTĘPNYCH.
Bezpłatnie udzielamy porad,weryfikujemy dokumenty.
Udzielamy zaliczkę na poczet przyszłego odszkodowania.
EuCO S.A. jest liderem rynku odszkodowań.
Pomagamy uzyskać max.kwoty należnych
odszkodowań.
Miesięcznie pomagamy ponad 2000 osób.
Mamy własnych lekarzy orzeczników.
Mamy własną kancelarię prawną.
Wynagrodzenie rozliczamy dopiero po odzyskaniu należnych Ci pieniędzy.

Dodaj nas do